Loading Events
This event has passed.

Waarom deze thematiek?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (Safety Data Sheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, ), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,…

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario’s.

Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Programma

  • de verschillende REACH-processen voor fabrikanten en downstream users: registratie, authorisatie, restrictie, communicatieverplichtingen,…
  • De risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
  • Wat is een SDS en wanneer moet een SDS opgesteld worden?
  • Wijzigingen SDS tgv REACH en CLP
  • Blootstellingsscenario’s lezen en begrijpen
  • Hoe nagaan of een stof volgens de voorschriften van blootstellingscenario’s wordt gebruikt?
  • Overige verplichtingen van de downstream users
  • eSDS management en voorbereiding op inspectie

Wil u meer weten over het opstellen van een SDS, dan verwijzen we graag naar onze opleiding ‘De nieuwe safety data sheets opstellen

Uw ervaring ARCHE Consulting docent

  • Frederik Verdonck

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website