Loading Events
This event has passed.

Waarom deze thematiek?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (safety datasheet of kortweg SDS) mee te leveren.  Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan : identificatie (gevaren, samenstelling, …), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,…

Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels  omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken tov vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario´s.

Onder de REACH verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS wordt het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Programma

  • Wanneer moet een SDS opgesteld worden?
  • Wijzigingen SDS tgv REACH en CLP
  • Wat zijn blootstellingsscenario´s?
  • Hoe nagaan of een stof volgens de voorschriften van blootstellingscenario´s wordt gebruikt?
  • Overige verplichtingen van de downstream users

Uw ervaring ARCHE Consulting docent

  • Frederik Verdonck

Read moreVoor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website