Loading Events
This event has passed.
Verschillende functies (bvb. een preventieadviseur) worden geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan met, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke stoffen. Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben van scheikunde. En dan liefst een praktijkgerichte kennis want de traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend voor een concrete interpretatie.

U moet namelijk:

 • weten wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten
 • weten waar u informatie over kan vinden over scheikundige stoffen van preparaten
 • weten wat deze informatie in de praktijk betekent
 • weten wat de verschillende productklassen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • de chemische basisterminologie kennen zodat u de REACH- en CLP-wetgeving kan toepassen

Niet zo eenvoudig dus. Deze workshop geeft u een solide basis om een ​​flexibel antwoord te kunnen geven.

Programma

 • Basisconcepten in de chemie
  • Atomen, moleculen
  • Verbindingen en reacties
  • Fysische en chemische eigenschappen
 • Basisdocumenten chemische stoffen
  • Welke documenten zijn relevant?
  • Hoe bekomt u ze?
  • Waar vindt u ze?
 • Naamgeving (nomenclatuur)
  • Handelsnamen, gebruikersnamen, IUPAC-namen
  • Stofidentiteit onder REACH en CLP: enkelvoudig bestanddeel, multi-constituent en UVCB-stoffen
  • Oefeningen
 • Classificatie van chemicaliën
  • Waarom is classificatie van chemicaliën zo belangrijk?
  • Hoe classificeer je chemicaliën voor fysisch-chemische gevaren?
  • Enkele voorbeelden recht uit de praktijk
 • Fysische en chemische eigenschappen van chemicaliën
  • Welke fysische en chemische eigenschappen zijn relevant voor de veiligheid en risicoanalyse?
  • Hoe schat u het “gewicht” van de eigenschappen in?
  • Hoe vergelijkt u fysieke en chemische eigenschappen van verschillende stoffen?
  • Oefeningen

Uw ervaren ARCHE Consulting docent:

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website

Share This Story, Choose Your Platform!