Loading Events
This event has passed.

Waarom dit thema?

  • Biociden uit de groep van de ontsmettingsmiddelen moeten op termijn allemaal een nieuwe toelating krijgen volgens de criteria van de biociden-verordening. Het tijdstip waarop deze toelating aangevraagd moet worden wordt hoofdzakelijk bepaald door de actieve stof(fen) in het product. Een volledige her-evalutie van deze producten is niet te onderschatten, zelfs niet indien het product al vele jaren op de markt is.
  • Voor ontsmettingsmiddelen voorziet de verordening een hele reeks specifieke voorwaarden op het gebied van werkzaamheid en een diepgaande risico-analyse voor iedere toepassing. Vele van de criteria zijn nieuw en strenger ten opzichte van wat onder de oude nationale regelingen van toepassing was.

Programma:

Zowel het opstellen van het aanvraagdossier als het verloop van de procedure komen in deze opleiding aan bod en zullen vanuit de specifieke noden van een ontsmettingsmiddelen-fabrikant of verdeler/importeur toegelicht worden.

  • BPR toelatingsprocedure
  • Vereisten rond werkzaamheid: EN-standaarden, OECD-standaarden, veldtesten, …
  • Vereisten rond stabiliteit en physico-chemische parameters: analyses, CIPAC-eindpunten, …
  • Zin en onzin van biocide-productfamilies
  • Verschil tussen evaluatie van werkzame stof en product
  • IT-toepassingen en informatiebronnen
  • Impact van de BPR op de productie- en distributieketen van ontsmettingsmiddelen

Uw ervaren ARCHE Consulting docent:

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website