Loading Events
This event has passed.

Door veiligheidsrisico’s voor chemicaliën, biociden, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, … is er meer vraag naar kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek .

Begrip van de diverse domeinen binnen de tak humane toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Dag 1 : Basis toxicologie,  algemene principes van een risicoanalyse van chemische stoffen

 • Inleiding
  • Wat is toxicologie?
  • Algemene toxicologische principes/definities en begrippen
  • Gevaar versus risico
 • Blootstelling en toxicokinetiek
  • Blootstellingsroute
  • Toxicokinetiek :  absorptie, distributie, metabolisme, excretie
 • Toxicodynamiek en effecten
  • Soorten effecten: acute toxiciteit, huid en oog irritatie en corrosie, allergische reacties, kankerverwekkende, mutagene en teratogene effecten, effecten op de voortplanting
  • Dosis-respons relatie
   – probabilistische effecten,
   – deterministische effecten
  • Interacties tussen stoffen
 • Grenswaarden
  • Begrippen LD50, NOAEL, NOAEC, DNEL, OEL, TWA, STEL, TGG
  • Afleiden DNEL uit toxicologische data
 • Wetgeving
  • Belgische Codex over welzijn op het werk: Titel V. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia + Toepassingsgebied van het KB
 • Toxicologische testen
  • OECD testen
  • Alternatieve testen

Dag 2 : Praktische implementatie en risicoanalyse op de werkvloer

 • Risico evaluatie
  • Gevaarsevaluatie
  • Blootstellingsevaluatie
  • Risicoevaluatie
 • Hoe een risico-analyse chemische agentia maken, de verschillende stappen in de risico-analyse
 • Evaluatie van chemische risico´s , hands-on oefening op gebruik van ECETOC TRA model
 • Beheersing van de blootstelling aan chemische agentia
 • Uitgebreid informatieblad (e-SDS): definitie, gebruik, interpretatie, compliance check, scaling
 • Kadering REACH
 • Infobronnen in verband met toxicologische informatie

We vragen om een ​​laptop mee te vertellen dat je zelf kunt oefenen met de informatiebronnen en modellen . Hou er rekening mee dat de oefeningen gemaakt worden in Microsoft Excel. Macro’s geactiveerde vereisten, dit kan niet altijd in de Excel voor MAC.

Uw ervaren ARCHE Consulting docenten:

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website